SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kamu Alımı

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Kariyer » Trakya Üniversitesi 216 Sözleşmeli Personel Alacak!

Trakya Üniversitesi 216 Sözleşmeli Personel Alacak!

Trakya Üniversitesi 216 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11Nisan 2023

Yayınlanma:

Trakya Üniversitesi 216 sözleşmeli personel alacak! Alımlara ilişkin üniversite tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Üniversitemizdeki bölümlerde, Devlet Memurları Kanunu’nun 657 sayılı maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişiler için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara uygun olarak KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Belirtilen pozisyonlara alınacak sözleşmeli personellerin ücretleri, özel bütçeden ödenecektir.

Başvuruda Bulunmak için Sağlanması Gereken Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca kasten işlenen suçlar haricinde, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun belirlediği süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olunmamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 4. Son bir yıl içinde herhangi bir kamu kurumunda 4/B’li olarak çalışmamak ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,
 6. Askerlik çağına gelmiş olanların muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

Başvuru için Gerekli Olan Belgeler

İlgili pozisyonlara başvuracak adaylar, Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmalıdır:

İLGİLİ HABER Sağlık Çalışanları Memur Mu?
Trakya Üniversitesi 216 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11Nisan 2023
 1. Kimlik belgesinin fotokopisi
 2. Mezuniyet belgelerinin fotokopisi (e-devlet üzerinden alınan kare kodlu doğrulanabilir belgeler kabul edilebilir)
 3. Başvurulan pozisyon için gereken sertifikaların aslı ve fotokopisi
 4. Başvurulan pozisyon için gereken çalışma veya tecrübe belgelerinin aslı (ilgili bölüm başkanı veya kurum mesul müdürü tarafından imzalanmış kurum antetli kağıdında)
 5. Lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puanını gösteren belge, ön lisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanını gösteren belge, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanını gösteren belge
 6. 1 adet fotoğraf

Başvuru sırasında adaylardan beyan formu doldurmaları isteneceğinden, posta, faks, kargo vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz