SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kamu Alımı

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Kariyer » Disiplin Cezaları, Görev Yeri Değiştirilen Memurların İşlendiği Kurum Tarafından Verilmelidir Düşüncesinin Üstünde Duruldu

Disiplin Cezaları, Görev Yeri Değiştirilen Memurların İşlendiği Kurum Tarafından Verilmelidir Düşüncesinin Üstünde Duruldu

Görev yeri değiştirilen bir memurun disiplin cezası, disipline aykırı eylem veya durumun gerçekleştiği tarihte görev yaptığı kurumun disiplin amirleri veya kurulları tarafından verilmelidir.

Yayınlanma:

Görev Yeri Değiştirilen Memurların Disiplin Cezaları Kim Tarafından Verilmelidir?

Görev yeri değiştirilen memur, önceki görev yaptığı kurumun disiplin amirleri veya kurulları tarafından disiplin sürecine tabi tutulur. Eğer disipline aykırı bir eylem veya durum tespit edilirse, ilgili kurumun disiplin amiri veya kurulu yetkili olarak disiplin cezası verir. Bu cezalar, mevzuatta belirtilen çeşitlilikte olabilir ve disiplin amiri veya kurulun takdirine bağlı olarak uygun görülen bir ceza uygulanır.

Disiplin cezaları, memurun hizmet ve davranışına uygun bir şekilde belirlenir ve verilir. Bu cezalar, iş disiplinini sağlamak, hizmetin düzenini korumak ve kurumun etkin işleyişini temin etmek amacıyla verilir. Uyarı, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması, maaş kesintisi veya görevden uzaklaştırma gibi çeşitli düzeylerde disiplin cezaları uygulanabilir.

İLGİLİ HABER Sağlık Çalışanları Memur Mu?
Görev yeri değiştirilen bir memurun disiplin cezası, disipline aykırı eylem veya durumun gerçekleştiği tarihte görev yaptığı kurumun disiplin amirleri veya kurulları tarafından verilmelidir.

Görev yeri değiştirilen memurun disiplin cezasının, disipline aykırı eylemin veya durumun gerçekleştiği tarihte görevli olduğu kurumun disiplin amirleri veya kurulları tarafından verilmesi, adil ve tarafsız bir disiplin sürecinin sağlanması için önemlidir. Bu şekilde, memurun haklarının korunması ve disiplin cezasının mevzuata uygun bir şekilde uygulanması sağlanır.

Sonuç olarak, görev yeri değiştirilen bir memurun disiplin cezası, disipline aykırı eylemin veya durumun gerçekleştiği tarihte görev yaptığı kurumun disiplin amirleri veya kurulları tarafından verilmelidir. Bu, adil ve hukuki bir disiplin sürecinin teminatıdır.

Disiplin Cezalarının Yerelliği İlkesine Göre Görevli Kurumun Yetkilileri Tarafından Verilmesi

Bu görüşe göre, disipline tabi tutulan memurların cezalarının yerellik ilkesi çerçevesinde, disiplin amirleri ve kurulları tarafından verilmesi gerektiği savunulmaktadır. Disiplin süreci, disipline aykırı eylemin gerçekleştiği dönemde görevli olduğu kurumun yetkilileri tarafından yürütülmesi savunulmaktadır.

Bu anlayışa göre, disipline aykırı bir eylem ya da davranış gerçekleştiğinde, soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesi ve suça uygun bir cezanın tayin edilmesi için belirlenen usul, esaslar ve süre kısıtlarına uyulması gerekmektedir. Disiplin soruşturması, fiilin işlendiği dönemde görevli olan kurumun disiplin amirleri ve kurulları tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bu kapsamda, asaleten, geçici olarak, ikinci görevle, vekaleten veya başka bir sebeple farklı görevlere atanmış veya görevlendirilmiş memurlar hakkında da disiplin soruşturması açılması ve sonuçlandırılması gerekmektedir. Disipline aykırı eylemin gerçekleştiği dönemdeki görevli olduğu kurumun disiplin amirleri ve kurulları, soruşturma sürecini yürütmeli ve ceza tayini yapmalıdır.

Bu görüşe göre, disiplin cezasının, işlenen eylemin gerçekleştiği dönemde görevli olduğu kurumun disiplin amiri tarafından verilmesi, disiplin hukuku açısından daha uygun bir yaklaşımı temsil etmektedir.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz