SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kamu Alımı

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Kariyer » Belediye Başkan Yardımcıları, 4/1-c kapsamında sigortalılık hakkına sahip mi?

Belediye Başkan Yardımcıları, 4/1-c kapsamında sigortalılık hakkına sahip mi?

Belediye Başkan Yardımcılarına 4/1-c kapsamında sigorta imkânı yok!

Yayınlanma:

393 sayılı Kanun’un “Başkan Vekili” başlıklı 40’ıncı maddesine göre, Belediye Başkanı izin, hastalık veya diğer nedenlerle görevine devam edemediği durumlarda, bu süre zarfında belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak atayarak vekalet etme yetkisine sahiptir. Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahip olacaktır.

Başkan vekili, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin günlük hesabı üzerinden ödenek alır.

5393 sayılı Kanun’un “belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler” başlıklı 45. maddesine göre;

İLGİLİ HABER Sağlık Çalışanları Memur Mu?
Belediye Başkan Yardımcılarına 4/1-c kapsamında sigorta imkânı yok!

Belediye başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa, vali tarafından belediye meclisinin 10 gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ikinci başkan vekili veya en yaşlı üye tarafından başkanlık yapacak bir kişiyi seçer. Seçim şu durumlarda gerçekleştirilir:

a) Belediye başkanının görevden ayrılması veya seçim dönemini aşacak bir süre boyunca kamu hizmetinden yasaklanması durumunda,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak bir süre boyunca kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili.

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md. Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) Ancak, belediye başkanı, başkan vekili veya meclis üyesi terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçlarından dolayı görevden uzaklaştırılır, tutuklanır veya kamu hizmetinden yasaklanır veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliği sona ererse, 46. madde uyarınca belediye başkanı, başkan vekili veya meclis üyesi atanır. Atanacak kişinin seçilme yeterliliğine sahip olması gerekmektedir. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesi istifa ederse, bu hükümler uygulanır. Belediye başkanı veya başkan vekili atanmış olan belediyelerde bütçe ve muhasebe işlemleri valilik onayıyla defterdarlığa veya mal müdürlüğüne devredilebilir. Bu belediyelerde, belediye meclisi başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclis, encümen ve komisyonların görev ve yetkileri, encümen üyeleri tarafından 31. madde ‘de belirtilen şekilde yürütülür.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz