SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kamu Alımı

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem » Yer Değiştirme Kısıtlaması Kaldırılarak Öğretmen ve Yöneticiler Proje Okullarına Atanabilecek

Yer Değiştirme Kısıtlaması Kaldırılarak Öğretmen ve Yöneticiler Proje Okullarına Atanabilecek

Danıştay 2. Dairesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 01/09/2016 tarihli, 29818 sayılı Resmî Gazete ‘de yürürlüğe giren "Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan bir hükmü iptal etti.

Yayınlanma:

Bu hüküm, öğretmen veya yöneticinin geçirdiği soruşturma sonucunda idari bir tedbir olarak görev yerinin değiştirilmesini ve bu nedenle proje okullarına atanmasını engelliyordu. Ancak Danıştay’ın aldığı kararla bu engel ortadan kaldırıldı.

Danıştay 2. Dairesi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin öğretmen ve yönetici atamalarına ilişkin bazı hükümlerini iptal etti. İlgili yönetmelik, öğretmenlerin ve yöneticilerin son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu cezalandırılmamış olmaları veya görev yerlerinin değiştirilmemiş olmaları şartını öngörmekteydi. Bu hüküm, proje okullarında görev almak isteyen öğretmenlerin ve yöneticilerin atamalarında bir engel teşkil ediyordu. Ancak Danıştay’ın aldığı kararla, bu engel kaldırılmış oldu.

Öğretmenlerin ve yöneticilerin atamalarına ilişkin genel şartları düzenleyen yönetmelik, Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan öğretmenlerin bu hükümlere tabi olduğunu açıkça belirtmektedir. Bununla birlikte, idari tedbir olarak görev yerinin değiştirilmesi veya yöneticilik görevinin sonlandırılması, disiplin cezası niteliği taşımamaktadır.

İLGİLİ HABER Polis Memurları da Adaletli Bir Zam Bekliyor
Danıştay 2. Dairesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 01/09/2016 tarihli, 29818 sayılı Resmî Gazete ‘de yürürlüğe giren "Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan bir hükmü iptal etti.

Bu tedbirler, hizmetin düzgün işleyişini sağlamak, çalışma ortamının huzurunu korumak, kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesini temin etmek ve kamu görevlisinin yıpranmasını engellemek gibi amaçlarla uygulanmaktadır. Yani, bu tedbirlerin amacı, kamu görevlisini cezalandırmak değil, kamu hizmetinin kesintisiz ve düzenli bir şekilde devam etmesini sağlamaktır.

Danıştay’ın kararıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak” koşulu ile 9. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak” koşulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 132. maddesinin 4. fıkrasıyla yapılan düzenlemenin genişletilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda, bir soruşturma sonucunda uygulanan yer değişikliği veya yöneticilik görevinin sonlandırılması tedbirleri, cezalandırma amacı taşımadığından ve 657 sayılı Kanun’un 132. maddesinde sayılan cezalar veya atanacak görevler arasında yer almadığından, söz konusu düzenlemelerde hukuka uygunluk sağlanmamıştır.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz