SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kamu Alımı

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Kariyer » SGK Borcu Olmadan Hakediş Ödeyen Memur, 4483’e Göre Yargılanabilir Mi?

SGK Borcu Olmadan Hakediş Ödeyen Memur, 4483’e Göre Yargılanabilir Mi?

SGK borcu olmamasına rağmen hakediş ödemesi yapan bir memurun 4483’e göre yargılanıp yargılanamayacağı bu haberde açıklanıyor.

Yayınlanma:

İşverenlerin Kuruma Borçsuz Olması Şartıyla Hakediş Ödemeleri ve Teminatlar

İşverenler, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yöntemiyle yaptıkları tüm projeleri üstlenenleri ve bunların adres bilgilerini ilgili kuruma bildirmekle sorumludur. Hakediş ödemeleri, işverenlerin Kurum’a olan idari para cezası, prim ve sigorta borçlarının bulunmaması şartına bağlı olarak gerçekleştirilir. Kesin teminatlar ise ihale konusu projenin Kurum’a borçsuz olduğu tespit edildikten sonra iade edilir. İşverenler, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki alacaklarını, teminatlarını ve hakedişleri devretme, temlik etme veya el değiştirme işlemlerini gerçekleştirirken, Kurum alacaklarını karşılayacak bölümü ayırdıktan sonra kalan kısım üzerinde işlem yapar. İşçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, bu işlemler Kurum’a olan borçları karşılamak amacıyla gerçekleştirilir.

Kamu İdareleri ve Kurumların Borç İstemi ve İşlemlerdeki Yaptırımları

İLGİLİ HABER Sağlık Çalışanları Memur Mu?
SGK borcu olmamasına rağmen hakediş ödemesi yapan bir memurun 4483’e göre yargılanıp yargılanamayacağı bu haberde açıklanıyor.

Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler, yapılan inşaatlar için geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi vermeden önce, diğer kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığını belgeleyen bir belge talep etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi, geçici iskan izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idari ve cezai işlem yapılır.

Ayrıca, devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce işverenlerden Kurum tarafından muaccel hale getirilen prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil, taksitlendirme veya yapılandırmaya tabi tutulduğuna dair belge ve bilgilerin talep edilmesi zorunludur. Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak için işverenlerin muaccel borçlarının kesilerek Kuruma aktarılması gerekmektedir. Bu borçlar üzerindeki yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde, ilgili mevzuat çerçevesinde ödemeler geri alınır. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın görüşleri doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz