İçişleri Bakanlığı yüksek maaşla 335 personel alımı yapacak!

İçişleri Bakanlığı yüksek maaşla 335 personel alımı yapacak!

İçişleri Bakanlığı’nın 335 personel alımı yapacağına dair birçok haber duyduk. Bu alımın detaylarına baktığımızda, hangi pozisyonlar için alım yapılacağı, başvuru şartları ve süreci gibi birçok konuda detaylar sizlerle.

İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı yapacak. Son zamanlarda İçişleri Bakanlığı’nın 335 personel alımı yapacağına dair birçok haber duyduk. Bu alımın detaylarına baktığımızda, hangi pozisyonlar için alım yapılacağı, başvuru şartları ve süreci gibi birçok konuda detaylı bilgiye sahibiz. Bu yazıda, İçişleri Bakanlığı’nın personel alımı hakkında merak edilen tüm konuları ele alacağız.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 335 adet sözleşmeli personel alımı için 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara’da sözlü sınav yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı’nın personel alımı için başvuru yapabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu şartlar arasında en önemlileri şunlar:

1- 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

c) Son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri, yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır

Bunların yanı sıra, ilan edilen pozisyona göre de farklı şartlar aranabilir. Başvuru yapmadan önce ilgili ilanı dikkatlice okumanız ve tüm şartları yerine getirdiğinizden emin olmanız gerekiyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 11-15 Nisan tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İçişleri Bakanlığı’nın personel alımı için başvuru süreci genellikle online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilgili ilanın yayınlandığı resmi web sitesine girerek başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvuru formunda istenen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvurular, Bakanlık resmi internet sitesinde yer alan "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Başvuru sonrasında, adayların başvuruları inceleniyor ve uygun görülen adaylar mülakat veya sınav sürecine davet ediliyor. Bu süreçte başarılı olan adaylar, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaya hak kazanıyor.

Hangi Pozisyonlar İçin Alım Yapılacak?

Merkez Teşkilatı için alınacak personel kontenjanları arasında 1 Arşiv Uzmanı, 5 Avukat, 2 Psikolog, 1 Harita Teknikeri, 1 Grafiker, 1 Mütercim Tercüman, 13 Büro personeli, 2 Detsek Personeli (Temizlik) ve 9 Mühendis yer almaktadır.

Taşra Teşkilatı için alınacak personel kontenjanları arasında ise 156 Büro personeli, 117 Çağrı Karşılama Personeli, 1 Avukat, 1 Arşiv Uzmanı, 3 Bilgisayar Mühendisi, 4 Elektrik Elektronik Mühendisi, 2 Elektrik Elektronik Teknikeri ve 16 Destek Personeli (Temizlik) yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığı’nın personel alımı kapsamında hangi pozisyonlar için alım yapılacağı, ilan metninde açıkça belirtiliyor. Genellikle polis memuru, bekçi, zabıta memuru gibi güvenlik görevlisi pozisyonları için alım yapılıyor. Bunların yanı sıra, idari personel, teknisyen veya tekniker gibi farklı pozisyonlar için de alım yapılabilir.

İçişleri Bakanlığı’nın 335 personel alımı hakkında detaylı bilgilere sahip olduktan sonra, başvuru yapmak isteyen adayların tüm şartları dikkatlice yerine getirmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Başvuru sürecinde doğru ve eksiksiz bilgi vermek, adayların işlerini kolaylaştıracaktır. Umarız bu yazı, İçişleri Bakanlığı personel alımı hakkında merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlamıştır.

Sınav İlanı: https://www.icisleri.gov.tr/2023-yili-merkez-ve-tasra-teskilatinda-calistirilmak-uzere-4b-sozlesmeli-personel-alimina-iliskin-sozlu-sinav-duyurusu

Önceki ve Sonraki Haberler