SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kamu Alımı

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem » MEB, Personeline Yeni Başarı ve Üstün Başarı Belgesi Verme Yönergesini Değiştirdi

MEB, Personeline Yeni Başarı ve Üstün Başarı Belgesi Verme Yönergesini Değiştirdi

MEB, Başarı ve Üstün Başarı Belgesi Yönergesini Daha Pratik Hale Getirerek Kamusal Fayda Sağlamayı Hedefliyor

Yayınlanma:

Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine İlişkin Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İLGİLİ HABER Polis Memurları da Adaletli Bir Zam Bekliyor
MEB, Başarı ve Üstün Başarı Belgesi Yönergesini Daha Pratik Hale Getirerek Kamusal Fayda Sağlamayı Hedefliyor

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinin olağanüstü çabaları ve başarılı görev performanslarına dayanarak, Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilmesi için usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı personelini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen terimlerin anlamları şunlardır:

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Personel: Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan çalışanları,

ç) Disiplin amiri: Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirtilen disiplin amirlerini.

d) Başarı Belgesi: Kamu kaynaklarında önemli tasarrufların sağlanması, kamu zararının önlenmesi, önlenemez kamu zararlarının azaltılması, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenden fazla artırılması, sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesi gibi somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağlayanlara verilen belgeyi,

e) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi,

f) Ödül: Üstün Başarı Belgesi alanlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200’üne kadar yapılabilecek ödeme şeklini,

g) Ödül Belgesi: Ödül alanlara verilen belgeyi.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz