SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kamu Alımı

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem » Kurum İnternet Ağı Üzerinden Tebliğ Edilen İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süreleri

Kurum İnternet Ağı Üzerinden Tebliğ Edilen İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süreleri

Kurum internet ağı üzerinden tebliğ edilen idari işleme karşı dava açma süreleri, ilgili mevzuata göre belirlenmektedir.

Yayınlanma:

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na Göre İdari Dava Açma Süreleri ve İncelenme Hususları

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, idari yargıda dava açma sürelerini ve dava dilekçesinin incelenmesiyle ilgili hususları düzenlemektedir. Kanunun 7. maddesinde, özel kanunlarda ayrı bir süre belirtilmediği durumlarda Danıştay ve idare mahkemelerinde dava açma süresinin altmış gün olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu süre, idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlamaktadır. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde ise dava süresi, ilan tarihinden itibaren başlar ve ilanı izleyen günden itibaren hesaplanır. Ancak, uygulanan düzenleyici işleme karşı ilgili kişiler, bu işleme veya düzenleyici işleme veya her ikisine birden karşı dava açma hakkına sahiptir. Düzenleyici işlemin geçerli olması, bu düzenlemeye dayalı işlemin iptal edilemeyeceği anlamına gelmez.

İLGİLİ HABER Polis Memurları da Adaletli Bir Zam Bekliyor
Kurum internet ağı üzerinden tebliğ edilen idari işleme karşı dava açma süreleri, ilgili mevzuata göre belirlenmektedir.

Aynı Kanun’un 14. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendi ise dava dilekçesinin süre aşımı yönünden inceleneceğini belirtmektedir. Yani, dava dilekçesinin dava açma süresini aşma durumu dikkate alınacaktır. Kanunun 15. maddesinin 1/b bendi ise bu yöndeki Kanun’a aykırılık tespit edilirse, davanın reddedileceğini hükme bağlamaktadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Yönetmeliğinde İncelenme Yapılamaz

Dosyanın incelenmesi sonucunda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmeliğin, İçişleri Bakanının onayıyla 23/09/2019 tarihinde yürürlüğe girdiği, aynı tarihte Jandarma intranet ağı JNET ana sayfasında yayımlandığı ve daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 09/10/2019 tarihli yazılarla personele tebliğ edildiği belirlenmiştir.

Yönetmelik üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve davanın konusu olan Yönetmeliğin iptali istemiyle 13/05/2022 tarihinde Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kaydedilen dilekçe ile dava açıldığı görülmektedir. Dava dilekçesinde, iptali istenen düzenleyici işleme ilişkin herhangi bir uygulama işlemine dair herhangi bir bahis bulunmamaktadır.

Bu durumda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmeliğin İçişleri Bakanı tarafından onaylandığı ve 23/09/2019 tarihinde yürürlüğe girdiği, hukuki sonuçlarını doğurduğu, dava açma süresinin ise 13/05/2022 tarihinde geçirildiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, dava süre aşımı nedeniyle incelenemez, çünkü İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesi gereğince süre aşımı halinde dava hukuki olarak geçersiz sayılır.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz