SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kamu Alımı

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Kariyer » Görev yeri değiştirilen memurun disiplin cezası hangi merci tarafından verilir?

Görev yeri değiştirilen memurun disiplin cezası hangi merci tarafından verilir?

Görev yeri değiştirilen memurun disiplin cezası, disipline aykırı eylemin gerçekleştiği tarih itibarıyla yetki sahibi olduğu kurumun disiplin amirleri ve kurulları tarafından verilmelidir.

Yayınlanma:

Görev yeri değiştirilen memurun disiplin soruşturması devam ederken, disiplin cezasıyla ilgili teklifin nasıl değerlendirileceği konusunda mülga Devlet Personel Başkanlığı’nın 30.12.2015 tarihli ve 7885 sayılı görüşü bulunmaktadır.

Bu görüşe göre, disipline aykırı eylemin gerçekleştiği tarihte görevli olduğu kurumun disiplin amiri tarafından disiplin soruşturmasının açılması ve sonuçlandırılması daha uygun görülmektedir. Bununla birlikte, cezaların yerelliği ilkesine dayanarak, disiplin suçunun öğrenildiği andan itibaren etkili bir soruşturma yapılması ve suça uygun bir cezanın belirlenmesi için görev yeri değiştirilen memurun yeni görev yerindeki disiplin amiri tarafından da değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Memurların Disiplin Cezası Almasına Sebep Olan Nedenler

İLGİLİ HABER Sağlık Çalışanları Memur Mu?
Görev yeri değiştirilen memurun disiplin cezası, disipline aykırı eylemin gerçekleştiği tarih itibarıyla yetki sahibi olduğu kurumun disiplin amirleri ve kurulları tarafından verilmelidir.

Memurlar, kamu hizmetlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Kamu kurumlarında çalışan memurlar, belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ancak bazı durumlarda, memurların davranışları veya eylemleri, disiplin cezası almasına yol açabilir. İşte memurların disiplin cezası almasına sebep olan nedenler:

  1. Görev Kusurları ve İhmalleri:

Memurların görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemeleri veya görev kusurları işlemeleri, disiplin cezası almanın en yaygın nedenlerindendir. Görev ihmalinin yanı sıra, görevi kötüye kullanma, verimsiz çalışma, görevin gerektirdiği yetenek ve bilgileri kullanmama gibi durumlar da disiplin cezasıyla sonuçlanabilir.

  1. Yolsuzluk ve İstismar:

Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, yolsuzluk ve istismar gibi eylemler, memurların ağır disiplin cezalarıyla karşılaşmasına sebep olabilir. Rüşvet alma, yolsuzluk yapma, yetki ve imkanları kötüye kullanma gibi suçlar, memurların mesleki etik ve dürüstlük ilkelerine aykırıdır ve ciddi disiplin suçları olarak kabul edilir.

  1. Disiplin Kurallarına Aykırı Davranışlar:

Memurların, kurum içinde disiplin kurallarına aykırı davranışlar sergilemeleri, disiplin cezası almanın bir başka nedenidir. Örneğin, kurum içi ilişkilerde saygısızlık, hakaret, iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık yaşama, disiplin kurallarına uymama gibi durumlar disiplin ihlali olarak değerlendirilir.

  1. Yasalara Aykırı Eylemler:

Memurlar, hukuki düzenlemelere ve yasalara uymakla yükümlüdür. Yasalara aykırı eylemlerde bulunma, kanunlara uymama, yetki ve sorumluluklarına aykırı hareket etme gibi durumlar da disiplin cezası almanın sebepleri arasındadır.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz