SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kamu Alımı

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem » Danıştay, Sözleşmeli Öğretmenin Bilim ve Sanat Merkezlerinde Çalışmasını İptal Etti

Danıştay, Sözleşmeli Öğretmenin Bilim ve Sanat Merkezlerinde Çalışmasını İptal Etti

Danıştay 2. Dairesi, bir sözleşmeli öğretmenin 2018 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nun "Genel Esaslar" bölümünün 1. maddesini iptal etme kararı aldı.

Yayınlanma:

Sözleşmeli Öğretmenin Bilim ve Sanat Merkezlerinde İş Başvurusu Hakkının Kısıtlanması Tartışması

Bir öğretmen, geçtiğimiz günlerde açtığı dava ile ilgili olarak iddialarını ortaya koymuştur. Davacı, kendisinin TÜBİTAK, ERASMUS KA1 ve ERASMUS KA2 gibi projelerde başarılı bir performans sergilediğini belirtmiştir. Bu başarılarından dolayı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) çalışmak istediğini ifade etmiştir. Ancak, dava konusu olan Kılavuz’un 1. maddesi gereği, sözleşmeli öğretmenlerin MEBBİS portalı üzerinden başvuru yapma imkanının olmadığını ileri sürmüştür. Bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve kendisinin BİLSEM’e öğretmen olarak atanma şansının kısıtlandığını savunmaktadır.

Davacının iddiasına göre, sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapma hakkının kısıtlanması, eşitlik ilkesine aykırı bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Öğretmen, projelerdeki başarılarına ve yetkinliklerine dayanarak BİLSEM’de çalışma isteğini dile getirmiştir. Ancak mevcut düzenleme nedeniyle bu fırsata erişiminin engellendiğini vurgulamıştır.

İLGİLİ HABER Polis Memurları da Adaletli Bir Zam Bekliyor
Danıştay 2. Dairesi, bir sözleşmeli öğretmenin 2018 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nun "Genel Esaslar" bölümünün 1. maddesini iptal etme kararı aldı.

Davacının ileri sürdüğü iddia, hukuki bir tartışma gerektirmekte ve mahkeme tarafından incelenmektedir. Eşitlik ilkesi, her bireyin yasalar önünde eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayan temel bir prensiptir. Bu bağlamda, sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapma hakkının kısıtlanması, eşitlik ilkesine aykırı bir durum olarak değerlendirilebilir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Personelin Niteliklerinin Düzenlenmesi Duyurusu

Danıştay’ın verdiği bir karara göre, incelenen dava konusu Kılavuzun dayanağı, Kasım 2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi olarak belirlenmiştir. Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluşu, öğrenci seçimi, kayıt kabul işlemleri, öğretmen atamaları ve hizmet içi eğitimleri ile bu merkezlerde gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimini programlamak, bu kişilere yönelik okul ve kurumlar açmak, Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri dahilinde yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerinin de bu kapsamda kurulmuş kurumlar olduğu açıktır. Ancak, bu merkezlerde görev yapacak personelin niteliklerinin düzenlenmediği ve bu hususun Yönerge ile açıklandığı belirtilmektedir.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz